O mnie

Małgorzata Lipska – tłumaczka języków hebrajskiego i angielskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Współpracowała z ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury w kraju i za granicą (m.in. Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Sztuki PAN, Teatr Gesher w Tel Awiwie), a także z dziesiątkami biur tłumaczeń. Jej przekłady ukazywały się w publikacjach książkowych i czasopismach specjalistycznych. Tłumaczyła także dla sceny, estrady i filmu. Specjalizuje się w przekładzie pisemnym literackim, naukowym i komercyjnym. Prowadzi witrynę internetową poświęconą musicalom, gdzie zamieszcza próbki tłumaczeń tekstów piosenek.

Już w dzieciństwie zajmowałam się przekładem hobbystycznie, tłumacząc z języka angielskiego teksty ulubionych piosenek. W trakcie studiów hebraistycznych moja pasja stała się pracą. Zawód tłumaczki wykonuję nieprzerwanie od 2009 roku.

מאוגוז׳טה ליפסקה
שירותי תרגום פולנית־עברית־פולנית

Wykształcenie

2020 – Uniwersytet Warszawski
stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
(praca doktorska Dramaty polskie na scenach izraelskich i dramaty izraelskie na scenach polskich w latach 1990–2018, wyróżniona w IX edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie o Żydach i Izraelu)

2015 – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
wiedza o teatrze – licencjat
(praca licencjacka „Saddam Husajn – misterium” Yonatana Levy’ego: dramat i jego premierowa inscenizacja)

2012 – Uniwersytet Warszawski
hebraistyka – magisterium
(praca magisterska Klasyka nieuwspółcześniona: Koncepcja inscenizacyjna Teatru Maleńkiego z Tel Awiwu)

2011 – Centrum Nauki Hebrajskiego na Uniwersytecie w Tel Awiwie
certyfikat biegłości w jęz. hebrajskim (tzw. „ptor”)

2010–2011 – Uniwersytet w Tel Awiwie
teatrologia – stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela

2008 – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
pedagogika międzykulturowa i edukacja dorosłych – licencjat
(praca licencjacka Młodzież żydowska pomiędzy integryzmem a otwarciem na przykładzie „wycieczek pamięci” w Polsce)

Prace

Wybrane tłumaczenia literackie i naukowe

 • Mosze Lejb Lilienblum, Grzechy młodości, Warszawa 2023
 • Awraham Ber Gotlober, Wspomnienia z moich lat młodzieńczych, Warszawa 2022
 • Iwona Boratyn, Michał Staniaszek (współpraca red.), Namiot Salomona: Opowieść o cadyku rodem z Włoszczowy, Włoszczowa 2022 (tłumaczenie i redakcja tekstu źródłowego)
 • Wojciech Konończuk, Doroteusz Fionik (oprac.), Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego, Bielsk Podlaski 2017 (współtłumaczenie)
 • Jehoszua Mosze Aaronson, Zwój domu niewoli, Konin 2016
 • Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński (red.), Sefer Pruszków: Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic, Pruszków 2016 (współtłumaczenie)
 • Iris Parush, Narodowość, syjonizm i dyskurs teologiczny: Dawid Fryszman wobec Chaima Nachmana Bialika, „Studia Judaica” nr 1(35)/2015
 • Daniel Reiser, Idea nieuświadomionego (the unconscious) a chasydyzm w Galicji i Polsce, „Cwiszn” nr 1–2/2014

Teatr

 • 23.03.2024 (premiera), Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, Na kolana, panie Wyspiański! Agaty Dudy-Gracz według Akropolis i Powrotu Odysa Stanisława Wyspiańskiego – konsultacja językowa (hebraistyczna)
 • 16.10.2020 (premiera), Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie, Thrill Me: Historia Leopolda i Loeba Stephena Dolginoffa – tłumaczenie dialogów i tekstów piosenek z języka angielskiego na polski
 • 11.12.2014 (premiera), Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, Matka Courage nie będzie milczeć: Chór na czas wojny Marty Górnickiej – tłumaczenie libretta performansu z języka polskiego na hebrajski
 • 13.04.2011 (premiera), Teatr Gesher w Tel Awiwie, Iwona księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza – konsultacja ds. przekładu z języka polskiego na hebrajski

Artykuły

 • Ziemia, za którą się ginie, na której się żyje, z której mitów się czerpie. Trzy perspektywy we współczesnym dramacie hebrajskim, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 4/2022, s. 871–882
 • חנוך לוין והתיאטרון הפולני ס.ט.ס.: מוטיב השתיקה בקברטים ספרותיים באמצע המאה ה-20 [Hanoch Levin i Teatr STS: Motyw milczenia w kabaretach literackich połowy XX wieku], „Teatron – An Israeli Quarterly for Contemporary Theatre” nr 38/2015
 • Poetyka kina niemego jako źródło inspiracji w twórczości Michaela Gurewicza na przykładzie spektaklu „Cel cholef”, w: Wojciech Świdziński, Mateusz Żurawski (red.), Nieme kino i teatr XXI wieku: materiały z konferencji naukowej, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2013
 • ורליקובסקי בישראל [Warlikowski w Izraelu], „Teatron – An Israeli Quarterly for Contemporary Theatre” nr 31/2011
 • Polak, Warlikowski, „Notatnik Teatralny” nr 62–63/2011
 • Dybuki: Sezon jubileuszowy Habimy, „Teatr” nr 9/2009

Kontakt

Małgorzata Lipska

Zapraszam do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną:

m.lipska@musical.pl
+48 506 138 551

Można mnie również znaleźć na:

Małgorzata Lipska © 2008–2024