Prace

Wybrane tłumaczenia literackie i naukowe

 • Mosze Lejb Lilienblum, Grzechy młodości, Warszawa 2023
 • Awraham Ber Gotlober, Wspomnienia z moich lat młodzieńczych, Warszawa 2022
 • Iwona Boratyn, Michał Staniaszek (współpraca red.), Namiot Salomona: Opowieść o cadyku rodem z Włoszczowy, Włoszczowa 2022 (tłumaczenie i redakcja tekstu źródłowego)
 • Wojciech Konończuk, Doroteusz Fionik (oprac.), Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego, Bielsk Podlaski 2017 (współtłumaczenie)
 • Jehoszua Mosze Aaronson, Zwój domu niewoli, Konin 2016
 • Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński (red.), Sefer Pruszków: Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic, Pruszków 2016 (współtłumaczenie)
 • Iris Parush, Narodowość, syjonizm i dyskurs teologiczny: Dawid Fryszman wobec Chaima Nachmana Bialika, „Studia Judaica” nr 1(35)/2015
 • Daniel Reiser, Idea nieuświadomionego (the unconscious) a chasydyzm w Galicji i Polsce, „Cwiszn” nr 1–2/2014

Teatr

 • 23.03.2024 (premiera), Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, Na kolana, panie Wyspiański! Agaty Dudy-Gracz według Akropolis i Powrotu Odysa Stanisława Wyspiańskiego – konsultacja językowa (hebraistyczna)
 • 16.10.2020 (premiera), Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie, Thrill Me: Historia Leopolda i Loeba Stephena Dolginoffa – tłumaczenie dialogów i tekstów piosenek z języka angielskiego na polski
 • 11.12.2014 (premiera), Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, Matka Courage nie będzie milczeć: Chór na czas wojny Marty Górnickiej – tłumaczenie libretta performansu z języka polskiego na hebrajski
 • 13.04.2011 (premiera), Teatr Gesher w Tel Awiwie, Iwona księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza – konsultacja ds. przekładu z języka polskiego na hebrajski

Artykuły

 • Ziemia, za którą się ginie, na której się żyje, z której mitów się czerpie. Trzy perspektywy we współczesnym dramacie hebrajskim, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 4/2022, s. 871–882
 • חנוך לוין והתיאטרון הפולני ס.ט.ס.: מוטיב השתיקה בקברטים ספרותיים באמצע המאה ה-20 [Hanoch Levin i Teatr STS: Motyw milczenia w kabaretach literackich połowy XX wieku], „Teatron – An Israeli Quarterly for Contemporary Theatre” nr 38/2015
 • Poetyka kina niemego jako źródło inspiracji w twórczości Michaela Gurewicza na przykładzie spektaklu „Cel cholef”, w: Wojciech Świdziński, Mateusz Żurawski (red.), Nieme kino i teatr XXI wieku: materiały z konferencji naukowej, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2013
 • ורליקובסקי בישראל [Warlikowski w Izraelu], „Teatron – An Israeli Quarterly for Contemporary Theatre” nr 31/2011
 • Polak, Warlikowski, „Notatnik Teatralny” nr 62–63/2011
 • Dybuki: Sezon jubileuszowy Habimy, „Teatr” nr 9/2009
Małgorzata Lipska © 2008–2024