Wykształcenie

2020 – Uniwersytet Warszawski
stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
(praca doktorska Dramaty polskie na scenach izraelskich i dramaty izraelskie na scenach polskich w latach 1990–2018, wyróżniona w IX edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie o Żydach i Izraelu)

2015 – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
wiedza o teatrze – licencjat
(praca licencjacka „Saddam Husajn – misterium” Yonatana Levy’ego: dramat i jego premierowa inscenizacja)

2012 – Uniwersytet Warszawski
hebraistyka – magisterium
(praca magisterska Klasyka nieuwspółcześniona: Koncepcja inscenizacyjna Teatru Maleńkiego z Tel Awiwu)

2011 – Centrum Nauki Hebrajskiego na Uniwersytecie w Tel Awiwie
certyfikat biegłości w jęz. hebrajskim (tzw. „ptor”)

2010–2011 – Uniwersytet w Tel Awiwie
teatrologia – stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela

2008 – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
pedagogika międzykulturowa i edukacja dorosłych – licencjat
(praca licencjacka Młodzież żydowska pomiędzy integryzmem a otwarciem na przykładzie „wycieczek pamięci” w Polsce)

Małgorzata Lipska © 2008–2024